Paleokastritsa, Corfu

Kanone beim Kloster von Paleokastritsa (West-Korfu).