Paleokastritsa Kloster (Corfu)
Eingang zum Kloster von Paleokastritsa.